Forsiden
Siste nyhet
Norsk Parapsykologisk Selskap (NPS) er en forening for alle som er interessert i parapsykologi. Vi ønsker å bidra til bedre kunnskap om det som oppfattes som paranormale opplevelser og fenomener. Selskapet har ingen offisielle standpunkter om paranormale fenomeners eksistens eller natur, men ønsker å fremme vitenskapelig fundert kunnskap om fenomenene. Selskapets virksomhet består i å arrangere foredrag, fasilitere diskusjonsgrupper og utgi tidsskriftet Parapsykologiske Notiser.

Norsk Parapsykologisk Selskap ble stiftet i 1917. Medlemmene kommer i dag fra mange ulike bakgrunner, og vi tar både opp akademikere og andre som medlemmer.

"Det er ikke hva som studeres som avgjør om noe er vitenskap, men metodene som benyttes"
Harald Schjelderup, tidligere leder av Selskapet


Fredriksborg, Bygdøy


Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
67534884
Sekretær: 67143979

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.