Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | M�ter/Aktiviteter | Boksamling | V�rt tidskrift | Bli medlem
Om Parapsykologi
Norsk Parapsykologisk Selskap (NPS) er en forening for alle som er interessert i parapsykologi. Vi �nsker � bidra til bedre kunnskap om det som oppfattes som paranormale opplevelser og fenomener. Selskapet har ingen offisielle standpunkter om paranormale fenomeners eksistens eller natur, men �nsker � fremme vitenskapelig fundert kunnskap om fenomenene. Selskapets virksomhet best�r i � arrangere foredrag, fasilitere diskusjonsgrupper og utgi tidsskriftet Parapsykologiske Notiser.

Norsk Parapsykologisk Selskap ble stiftet i 1917. Medlemmene kommer i dag fra mange ulike bakgrunner, og vi tar b�de opp akademikere og andre som medlemmer."Det er ikke hva som studeres som avgj�r om noe er vitenskap, men metodene som benyttes"
Harald Schjelderup, tidligere leder av Selskapet


Fredriksborg, Bygd�y


Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
67534884
Sekret�r: 67564885

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Hege Bruvoll

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009�ArtisticDesign