Norsk Parapsykologisk Selskap
    Forsiden | Om NPS | Om Parapsykologi | Møteoversikt | Bli medlem | Kontakt oss
 
Aktuelt
 

 Psykokinese (psykokinese fenomener)

Den tredje gruppen av opplevelser vi har å gjøre med i parapsykologien er fysiske hendelser som en ikke kan finne noen forlaring på, men som synes å stå i forbindelse med sinnstilstanden hos en person i nærheten. Dette er naturligvis noe som absolutt ikke passer inn i en matrealistisk virklighetsmodell. Men psykofysiske reaksjoner er jo velkjent både i psykologi og medisin. En kan tenke på noe så enkelt som det å rødme etter en nærgående bemerkning. Eller at en dyktig hypnotisør kan få et lysvåkent menneske til å sovne på kommando.


 • Poltergeister
 • Klokkestans
 • Legemlige effekter
 • Ønskekvisten
 • UFO (Uidentifiserte Flyvende Objekter)


 • Poltergeister

  Poltergeister er et tysk ord som betyr "bråkeånder". En trodde tidligere at det var "ånder" - kanskje avdøde personer fra det hinsidige - som fikk i stand uforklarlig husbråk. Betegnelsen er beholdt, men nå er det ikke så mange som tror at "ånder" har noe med slikt bråk å gjøre. Det spetakkelet som opptrer i hus som er hjemsøkt av poltergeistfenomener, kan være ganske plagsomt. Bankelyder høres ofte, uten at en kan oppdage noen som lager dem.
  I flere av tilfellene som har vært omhyggelig undersøkt, har det vist seg at alt dette husbråket bare opptrer når en bestemt person er tilstede. Denne "senterpersonen" vet ikke selv hvordan disse merkelige tingene skjer, og er forsåvidt helt uskyldig. Det er ubevisste faktorer som ligger bak. Ved psykologisk analyse er det påvist at slike "senterpersoner" er i en uharmonisk fase med sterke psykiske spenninger som de ikke har kunnet få en naturlig utløsning for. Obsevasjons-materialet gir solid grunnlag for den oppfatningen at slike spenninger kan gi seg utslag i husbråk av poltergeisttypen, så utrolig det enn høres. Men hvordan noe sånt kan skje, er det ingen som begriper.

  Klokkestans

  Klokkestans later til å være konstatert ikke så helt sjeldent i forbindelse med dødsfall. Den enkleste forklaringen er jo da at man i alt oppstyret omkring sykdom og død har glemt å trekke den klokken som stoppet så plutselig i dødsøyeblikket. Men det ser ikke ut til at denne forklaringen stemmer i alle tilfelle.

  Legemlige effekter

  Legemlige effekter er nok vanligere. Enkelte mennesker kan øve seg opp til å fremkalle en følbar temperaturforskjell mellom ulike legemsdeler, f.eks. mellom høyre og venstre arm. Mer drastiske tilfeller har også vært omhyggelig undersøkt, blant annet den såkalten stigmatisering. Stigma betyr sårmerke. Sterkt relgiøse mennesker har i enkelte tilfeller konsentrert seg så dypt om Jesu lidelseshistorie på Golgata, at de får blødende sår på de stedene hvor Jesu ifølge Bibelen ble påført sår under korsfestelsen.

  Det motsatte, helbredelse ved bønn og håndspåleggelse, foreligger det jo svært mange beretninger om. Ikke alt er like pålitelig, men det er ikke alt som uten videre kan avvises som fusk heller. Flere godt undersøkte tilfeller virker troverdige, og dette burde være et meget lovende område for forskningssamarbeide mellom klassisk medisin og healere.

  Ønskekvisten

  Ønskekvisten har vært i bruk helt siden oldtiden i Egypt og Kina. Den har altså en flere tusen år gammel tradisjon, først og fremst som hjelpemiddel til å finne vannkilder. Likevel er få vitenskapelig pålitelige undersøkelser gjennomført. Spørsmålet om den såkalte "jordstrålingen" eksisterer, og hva slags stråling det i tilfelle dreier seg om, er fremdeles uløst. Men selve effekten synes å være solid dokumentert.

  UFO (Uidentifiserte Flyvende Objekter)

  UFO-betegnelsen har etterhvert utviklet seg til å bli et samlebegrep for en rekke subjektive og objektive observasjoner tilknyttet luftrommet rundt oss. Det er svært forskjellige og til dels motstridene meninger blant "ufologer" om hva de rapporterte UFO-visjonene egentlig er for noe. Oppfatningene strekker seg fra troen på besøkende romferger fra fjerne kloder, via uforklarlige, men målbare atmosfæriske lysfenomener, til rent subjektive hallusinasjoner uten forklaring. Dette rike utvalget av hypoteser skaper også tanker om at det kunne være paranormale fenomener vi har med å gjøre.

   __________________________________________________________
  Norsk Parapsykologisk Selskap, Postboks 249, 1319 Bekkestua,
  e-post, telefon 67 53 48 84 eller 67 56 48 85


  Copyright 2003 © Hege Næss